News Mehedinti

ANUNT

ANUNT

Data: 11-7-2017

SERVICIUL DE UTILITÄ‚ÈšI PUBLICE CU PERSONALITATE JURIDICÄ‚ SALUBRIZARE, APÄ‚ - CANAL ȘI TRANSPORT LOCAL, în subordinea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORȘOVA, cu sediul in judeÈ›ul MehedinÈ›i, municipiul OrÈ™ova, b-dul 1 Decembrie 1918, nr.20, cod poÈ™tal 225200, telefon 0372.7958.194, fax 0252.361.337, C.I.F. 37276430, solicita autorizaÈ›ie de mediu pentru desfășurarea activităților:

●captare, tratare, înmagazinare È™i distribuÈ›ie apă.-COD CAEN 3600, 3700 È™i 4100;

pentru punctul de lucru situat în municipiul OrÈ™ova.

SUGESTII SI RECLAMATII SE PRIMESC LA AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MEHEDINTI, STR. BAILE ROMANE, NR.3, de luni pana vineri, intre orele 08-16.