News Mehedinti

ANUNT

ANUNT

Data: 26-7-2017

SERVICIUL DE UTILITÄ‚ÈšI PUBLICE CU PERSONALITATE JURIDICÄ‚ SALUBRIZARE, APÄ‚ - CANAL ȘI TRANSPORT LOCAL, în subordinea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORȘOVA, cu sediul in judeÈ›ul MehedinÈ›i, municipiul OrÈ™ova, b-dul 1 Decembrie 1918, nr.20, cod poÈ™tal 225200, telefon 0372.7958.194, fax 0252.361.337, C.I.F. 37276430, solicita autorizaÈ›ie de mediu pentru desfășurarea activităților:

●precolectare, colectare și transportul deșeurilor solide și pentru activitatea de măturat, spălat și stropit căi publice, cu excepția celor toxice, periculoase sau cu regim special de la populație, persoane juridice, fizice și agenți economici.-COD CAEN 3811 și 8129;

pentru punctul de lucru situat în municipiul OrÈ™ova.

SUGESTII SI RECLAMATII SE PRIMESC LA AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MEHEDINTI, STR. BAILE ROMANE, NR.3, de luni pana vineri, intre orele 08-16.