News Mehedinti

ANUNÅ¢ MEDIU

ANUNÅ¢ MEDIU

Data: 27-4-2017

Primăria mun. OrÈ™ova anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Reabilitare străzi urbane inclusiv utilități (apă potabilă, apă uzată, apă pluvială) în municipiul OrÈ™ova» propus a fi realizat în intravilanul mu. OrÈ™ova, jud. MehedinÈ›i.

InformaÈ›iile privind proiectul propus por fi consultate la sediul AgenÈ›iei pentru ProtecÈ›ia Mediului MehedinÈ›i, str. Băile Romane nr. 3 È™i la sediul Primăriei OrÈ™ova în zilele de luni până vineri între orele 8-14.

Obsevațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți, str. Băile Romane nr. 3.