News Mehedinti

ANUNÅ¢ MEDIU

ANUNÅ¢ MEDIU

Data: 8-5-2017

Primăria mun. OrÈ™ova anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Reabilitare str. banatului È™i strada Dealul MoÈ™ului, inclusiv reÈ›ea apă» propus a fi realizat în intravilanul mun. OrÈ™ova, jud. MehedinÈ›i.

InformaÈ›iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul AgenÈ›iei pentru ProtecÈ›ia Mediului MehedinÈ›i, str. Băile Romane nr. 3 È™i la sediul Primăriei OrÈ™ova în zilele de luni până vineri între orele 8-14. ObsevaÈ›iile publicului se primesc zilnic la sediul AgenÈ›iei pentru ProtecÈ›ia Mediului MehedinÈ›i, str. Băile Romane nr. 3.