News Mehedinti

ANUNÅ¢ PUBLIC

ANUNÅ¢ PUBLIC

Data: 6-4-2017

AnunÅ£ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu, conform modelului prezentat în Anexa 8 a Ord.nr.135/2010, pe care vi-l prezentăm alăturat.

,,STOICOVICI Radomir anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire casă de vacanţă Dp+P+M,, propus a fi amplasat în mun. OrÅŸova, str. GraÅ£ca nr. 34 din jud. MehedinÅ£i.

InformaÅ£iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul AgenÅ£iei pentru ProtecÅ£ia Mediului MehedinÅ£i, str. Băile Romane nr.3 ÅŸi la sediul titularului, în zilele de luni până vineri între orele 8-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, str. Băile Romane nr.3,,

AnunÅ£ul se publică în termen de 3 zile de la data primirăă, în presa naÅ£ională sau locală ÅŸi va fi afiÅŸat ÅŸi la sediul propriu/pe pagina proprie de internet sau al autorităţilor administraÅ£iei publice locale (Primăria OrÅŸova).