News Mehedinti

ANUNÅ¢ PUBLIC

Data: 8-11-2018

Anunt public privind decizia etapei de incadrare COSTESCU ADRIAN-VALENTIN, titular al proiectului „construire casă de vacanță D+P + 1E, împrejmuire, fosă septică, puÈ› forat, piscină”, anunta publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat in intravilanul comunei EÅŸelniÅ£a, str. Dunării, nr. 1038A, judetul Mehedinti.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti din municipiul Drobeta Turnu Severin, str.Baile Romane, nr.3, in zilele de luni pana joi, intre orele 8:00– 14:00, vineri intre orele 8:00 – 12:00 precum si la urmatoarea adresa de internet: apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.