News Mehedinti

ANUNÈš PUBLIC

Data: 26-6-2020

GAZDA ȘTEFAN, titular al proiectului ,,Apărare de mal, sistematizare È™i împrejmuire,, propus a fi amplasat în intravilanul comunei EÈ™elniÈ›a, str. Mraconia, nr. FN, nr cadastral 52768, judeÈ›ul MehedinÈ›i, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AgenÈ›ia pentru ProtecÈ›ia Mediului MehedinÈ›i în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Apărare de pal, sistematizare È™i împrejmuire,, situat în intravilanul comunei EÈ™elniÈ›a, strada Mraconia, Nr. FN, judeÈ›ul MehedinÈ›i.

Proiectul deciziei de încadrare È™i motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității AgenÈ›iei pentru ProtecÈ›ia Mediului MehedinÈ›i din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3, în zilele de luni până vineri între orele 8.00 – 16.00 È™i la următoarea adresă de internet www.apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaÈ›ii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunÈ›ului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecÈ›ia mediului.