News Mehedinti

Anunţ public

Data: 12-3-2021

DURAC A. GABRIEL P.F.A., titular al proiectului "Transformare pod agropensiune în spaÈ›ii de cazare, construire piscină", propus a fi amplasat în judeÈ›ul MehedinÈ›i, intravilan comuna Corcova, sat Corcova, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AgenÅ£ia pentru ProtecÅ£ia Mediului MehedinÅ£i în cadrul procedurilor de  evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  "Transformare pod agropensiune în spaÈ›ii de cazare, construire 

piscină ",situat în judeÈ›ul MehedinÈ›i, intravilan comuna Corcova, sat Corcova.

Proiectul deciziei de încadrare È™i motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autorității AgenÈ›iei pentru ProtecÈ›ia Mediului MehedinÈ›i din mun.Drobeta Turnu Severin, str.Băile Romane, nr.3, în zilele de luni până vineri între orele 8,00-16,00 È™i la următoarea adresă de internet www.apmmh.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaÈ›ii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunÈ›ului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecÈ›ia mediului.