News Mehedinti

ANUNÅ¢ PUBLIC

Data: 25-10-2021

Åžandru AniÅŸoara AncuÅ£a ÅŸi Åžandru IonuÅ£anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului ÅŸi de evaluare adecvată pentru proiectul „Construire casă de vacanță D+P+1E, bazin vidanjabiletanÅŸ, împrejmuire, apărare de mal ÅŸi acces rutier la drumul public DN 57”,propus a fi amplasat înintravilanul localității EÅŸelniÅ£a,nr.F.N., punct Pe sub deal, comuna EÅŸelniÅ£a.

Proiectul deciziei de încadrare È™i motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul AgenÅ£iei pentru ProtecÅ£ia Mediului MehedinÅ£i, din str.Băile Romane nr.3, Drobeta Turnu Severin, în zilele de luni-vineri, între orele 08,00 – 14,00, precum È™i la următoarea adresă de internet http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaÈ›ii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunÈ›ului pe pagina de internet aAgenÅ£iei pentru ProtecÅ£ia Mediului MehedinÅ£i.