News Mehedinti

ANUNÅ¢ PUBLIC

ANUNÅ¢ PUBLIC

Data: 6-4-2017

SC FLAMAD SRL, titual al proiectului ,,Extindere ÅŸi remodelare corp clădire existent în vederea înfiinţării unei structuri de primire turistică,, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AgenÅ£ia pentru ProtecÅ£ia Mediului MehedinÅ£i în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Extindere ÅŸi remodelare corp clădire existent în vederea înfiinţării unei structuri de primire turistică,, propus a fi amplasat în intravilan OrÅŸova, str. 1 Decembrie, nr. 47, jud. MehedinÅ£i.

Proiectul deciziei de încadrare ÅŸi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii AgenÅ£iei pentru ProtecÅ£ia Mediului MehedinÅ£i din mun. Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de luni până vineri între orele 8.00 – 16.00 ÅŸi la următoarea adresă de internet www.apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii, observaÅ£ii la proiectul deciziei de încadrare în termen de cinci zile de la data afişării prezentului anunÅ£.