News Mehedinti

 ANUNÈš PUBLIC

ANUNÈš PUBLIC

Data: 8-6-2017

SERVICIUL DE UTILITÄ‚ÈšI PUBLICE, SALUBRIZARE, APÄ‚ – CANAL ȘI TRANSPORT LOCAL, în subordinea Consiliului Local al municipiului OrÈ™ova, din municipiul OrÈ™ova, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 20, jud. MehedinÈ›i, cod poÈ™tal 225200, telefon / fax 0372.795.194 / 0252.361.337, C.I.F. 37276430, solicită AutorizaÈ›ie de Mediu pentru activitatea de precolectare, colectarea È™i transportul deÈ™eurilor solide, cu excepÈ›ia celor toxice, periculoase sau cu regim special, de la populaÈ›ie, persoane juridice È™i agenÈ›i economici; cod CAEN 3811 È™i 8129, în punctul de lucru: municipiul OrÈ™ova.

         Sugestii È™i reclamaÈ›ii se primesc  la sediul AgenÈ›iei pentru ProtecÈ›ia Mediului MehedinÈ›i, str. Băile Romane, nr 3, Drobeta Turnu Severin, 220234, jud. MehedinÈ›i  tel. 0252.320.396 pe toată perioada derulării procedurilor de obÈ›inere a AutorizaÈ›iei de Mediu.