News Mehedinti

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

AnunÈ› public privind decizia etapei de încadrare

Data: 7-10-2019

Ghebrea Mihai Constantin anunță public interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  « Construire locuință D+P+M, Bazin captare ape pluviale ,bazin septic etanÈ™ vidanzabil, împrejmuire teren , zid de sprijin în împrejmuirea stradală È™i creare acces » propus de a fi realizat in judeÈ›ul MehedinÈ›i, comuna EÈ™elniÈ›a.

Proiectul deciziei de încadrare È™i motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul AgenÈ›iei pentru Protectia Mediului MehedinÈ›i, din judetul MehedinÈ›i, municipiului Drobeta Turnu-Severin, str Băile Romane ,Nr 3, in zilele luni-joi, între orele 08.00 16.00 È™i vineri È™i între orele 08.00-14.00 precum È™i la primirea urmatoarea adresă de internet http://apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaÈ›ii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunÈ›ului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecÈ›ia mediului.