News Mehedinti

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Data: 31-8-2023

SIDOROV ALEXANDRU şi SIDOROV ANDREEA -MARIA, titulari ai proiectului Construire două case de vacanţă P+2E, foişor, piscină, apărare de mal, acostare ponton, puţ forat, bazin vidanjabil etanş, împrejmuire şi acces auto la DN 57, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre Agenţia pentru Protectia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat încomuna Eşelniţa, str. Dunării, nr. F.N., zona Mala, judeţul Mehedinţi.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Mehedinţi din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni pana joi, intre orele 800 – 1400, vineri între orele 800 – 1200 precum şi la urmatoarea adresa de internet: apmmh.anpm.ro.

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anuntului pe pagina de internet a APM Mehedinţi.