News Mehedinti

ANUNȚ PUBLIC  privind decizia etapei de încadrare

ANUNÈš PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

Data: 8-6-2017

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către AgenÈ›ia pentru ProtecÈ›ia Mediului MehedinÈ›i, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”REABILITARE STRADA BANATULUI ȘI STRADA DEAALUL MOȘULUI, INCLUSIV REÈšEA APÄ‚, amplasat în judeÈ›ul MehedinÈ›i, municipiul OrÈ™ova, str. Banatului È™i str. Dealul MoÈ™ului.

    Proiectul deciziei de ăncadrare È™i motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul AgenÅ£iei pentru ProtecÅ£ia Mediului Mehedinti, str. Baile Romane, nr 3, Drobeta Turnu Severin, 220234, jud. MehedinÈ›i  în zilele de luni - joi, între orele 8,00 – 16,00, vineri între orele 8,00-14,00 È™i la următoarea adresă de internet www.apmmh. Apm.ro.

   Publicul interest poate ănainta comentarii/observaÈ›ii la proiectul deciziei de încadrare până în termen de 5 zile de la data afișării prezentului anunÈ›.