News Mehedinti

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Data: 21-5-2018

CUZMANOVICI SAULICA-VASILE ÅŸi CUZMANOVICI MARIA, titulari al proiectului „construire anexă-foiÅŸor, împrejmuire ÅŸi zid de sprijin”, anunta publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat in intravilanul comunei Dubova, judetul Mehedinti.  

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti din municipiul Drobeta Turnu Severin, str.Baile Romane, nr.3, in zilele de luni pana joi, intre orele 800 – 1400, vineri intre orele 800 – 1200  precum si la urmatoarea adresa de internet: apmmh.anpm.ro.

   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.