News Mehedinti

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Data: 7-6-2018

SC NC REZIDANCE SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Constructie usoara provizorie (izopan, fier, sticla) – restaurant (CAEN 5610) cu servirea mesei pentru clienti”, propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, comuna Dubova, sat Dubova, punctul Valea Carasovat, nr.cad.52181.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti din mun.Drobeta Turnu Severin, str.Baile Romane, nr.3, in zilele de luni pana vineri, intre orele 8,00 – 16,00 si la urmatoarea adresa de internet http://apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana in termen de cinci zile de la data afisarii prezentului anunt.

Nota: In termen de 3 zile de la primirea anuntului aveti obligativitatea publicarii in presa locala, precum si a afisarii la Primaria pe raza careia este propusa implementarea proiectului conform modelului de mai sus