News Mehedinti

AnunÅ£ public privind decizia etapei de încadrare S.C. INVOKER TRANS IT S.R.L.

Data: 11-1-2021

S.C. INVOKER TRANS IT S.R.L., titular al proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COMUNICAÈšII ÎN BANDÄ‚ LARGÄ‚ DE MARE VITEZÄ‚ – ȘI RACORDAREA LA REÈšEAUA DE ENERGIE ELECTRICÄ‚ EXISTENTÄ‚ PRINTR-UN BRANȘAMENT NOU”, U.A.T. POROINA MARE, LOCALITÄ‚ÈšILE POROINA MARE, ȘIPOTU, JUDEÈšUL MEHEDINÈšI, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AgenÈ›ia Natională pentru ProtecÈ›ia Mediului Mehedinti, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COMUNICAÈšII ÎN BANDÄ‚ LARGÄ‚ DE MARE VITEZÄ‚ – ȘI RACORDAREA LA REÈšEAUA DE ENERGIE ELECTRICÄ‚ EXISTENTÄ‚ PRINTR-UN BRANȘAMENT NOU”, U.A.T. POROINA MARE, LOCALITÄ‚ÈšILE POROINA MARE, ȘIPOTU, JUDEÈšUL MEHEDINÈšI, propus a fi amplasat în judetul MehedinÈ›i, comuna Poroina Mare , Localitățile Poroina Mare, Sipotu
1. Proiectul deciziei de încadrare ÅŸi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecÅ£ia mediului MehedinÈ›i din Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, cod postal 220234, în zilele de L-V între orele 8:00-14:00 precum ÅŸi la următoarea adresă de internet http://apmmh.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaÅ£ii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării
anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.