News Mehedinti

AnunÅ£ public privind decizia etapei de încadrare S.C. INVOKER TRANS IT S.R.L.

Data: 11-1-2021

S.C. INVOKER TRANS IT S.R.L., titular al proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COMUNICAÈšII ÎN BANDÄ‚ LARGÄ‚ DE MARE VITEZÄ‚ “ U.A.T. PADINA, LOCALITÄ‚ÈšILE: PADINA MARE, PADINA MICÄ‚, SLAȘOMA, U.A.T. VLÄ‚DAIA, JUDEÈšUL MEHEDINÈšI – ȘI RACORDAREA LA REÈšEAUA DE ENERGIE ELECTRICÄ‚ EXISTENTÄ‚ PRINTR-UN BRANȘAMENT NOU, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AgenÈ›ia Natională pentru ProtecÈ›ia Mediului Mehedinti, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COMUNICAÈšII ÎN BANDÄ‚ LARGÄ‚ DE MARE VITEZÄ‚ “ U.A.T. PADINA, LOCALITÄ‚ÈšILE, PADINA MARE, PADINA MICÄ‚, SLAȘOMA, U.A.T. VLÄ‚DAIA, JUDEÈšUL MEHEDINÈšI – ȘI RACORDAREA LA REÈšEAUA DE ENERGIE ELECTRICÄ‚ EXISTENTÄ‚ PRINTR-UN BRANȘAMENT NOU, propus a fi amplasat în judetul MehedinÈ›i, comuna Padina , Localitățile Padina Mare, SlaÈ™oma, Padina Mică, comuna Vlădaia.
1. Proiectul deciziei de încadrare ÅŸi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecÅ£ia mediului MehedinÈ›i din Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, cod postal 220234, în zilele de L-V între orele 8:00-14:00 precum ÅŸi la următoarea adresă de internet http://apmmh.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaÅ£ii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunÅ£ului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecÅ£ia mediului.