News Mehedinti

Anunț public privind dezbaterea publică

Anunț public privind dezbaterea publică

Data: 11-12-2017

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORȘOVA, anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului È™i concluziile Studiului de evaluare adecvată pentru proiectul „Închidere groapă deÈ™euri menajere –Poiana Stelei”, propus a fi amplasat în judeÈ›ul MehedinÈ›i, extravilanul municipiului OrÈ™ova, în parcul natural PorÈ›ile de Fier.

Tipul decizie posibile luate de agenția pentru Protecția mediului Mehedinți poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului È™i Studiul de evaluare adecvată poate fi consultat la sediul AgenÈ›iei pentru ProtecÈ›ia Mediului MehedinÈ›i, Str. Băile Romane, nr. 3, Dr. Tr. Severin È™i la sediul primăriei orÈ™ova, din Municipiul OrÈ™ova , bld. 1 Decembrie 1918, nr. 20, judeÈ› MehedinÈ›i de luni până joi, între orele 8.00 – 14.00.

Documentele menționate sunt disponibile și la următoarele adrese de internet: http.apmmh.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactului asupra mediului È™i a studiului de evaluare adecvată va avea loc la sediul Primăriei OrÈ™ova, din municipiul OrÈ™ova, bld. 1 Decembrie 1918, nr. 20, judeÈ›ul MehedinÈ›i, în data de 28.12.2017,începând cu orele 10.00

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii, opinii sau observaÈ›ii privind documentele menÈ›ionate la sediul AgenÈ›iei pentru ProtecÈ›ia Mediului MehedinÈ›i, str. Băile Romane, nr. 3, Dr. Tr. Severin, până la data dezbaterii publice.

Primar

Marius Simion Stoica