News Mehedinti

I N FO R M A R E DHC

Data: 8-4-2021

Aceasta informare este efectuata de S.C. DHC CO S.R.L. cu sediul in municipiul Craiova, str. Unirii nr. 169, jud. Dolj, ce intentioneaza sa solicite la SGA Mehedinti, aviz de gospoarire a apelor pentru realizarea proiectului ‚,Construire Centru de vinificatie Domeniile Dascalu’’, loc. Rogova, com. Rogova, jud. Mehedinti.

            Aceasta investitie este noua.

Ca rezultat al investitiei vor rezulta ape uzate care vor fi dirijate in statia de epurare si colectate ulterior in bazin de retentie. 

Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantuluidupa data de 07.04.2021.

 

Beneficiar