News Mehedinti

INFORMARE

Data: 7-10-2020

Această informare este efectuată de Șandru AniÈ™oara AncuÈ›a cu domiciliul în municipiul OrÈ™ova, strada Bradului, nr. 1, scara C, ap. 10, judeÈ›ul MehedinÈ›i, ce intenÈ›ionează să solicite la AdministraÈ›ia Bazinală de Apă Banat, aviz de amplasament/aviz de gopodărire a apelor pentru realizarea proiectului Construire casă de vacanță D+P+1E, bazin etans vidanjabil, împrejmuire, apărare de mal È™i acces la drum public DN57, comuna EÈ™elniÈ›a, strada Dunării, CF nr. 524012, judeÈ›ul MehedinÈ›i.

Ca rezultat al investiÈ›iei vor rezulta ape uzate menajere care vor fi colectate în bazin etans vidanjabil.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de amplasament/avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului după data de 08.10.2020.

Beneficiar