News Mehedinti

INFORMARE Invoker


 Aceasta informare este efectuatã de: SC INVOKER TRANS IT SRL, cu sediul înLocalitatea PloieÈ™tiori, Comuna Blejoi, nr. 846B, Lot 13A, camera nr.1, Etaj P, judeÈ›ul Prahova , ce intenÅ£ioneazã sa solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor MehedinÈ›i aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea lucrãrilor: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COMUNICAÈšII ÎN BANDÄ‚ LARGÄ‚ DE MARE VITEZÄ‚   U.A.T. GOGOȘU, JUDEÈšUL MEHEDINÈšI – ȘI RACORDAREA LA REÈšEAUA DE ENERGIE ELECTRICÄ‚ EXISTENTÄ‚ PRINTR-UN BRANȘAMENT NOU, amplasate în localitățile Balta Verde, Burila Mică, GogoÈ™u,  judeÈ›ul MehedinÈ›i.
Aceasta investiţie este noua.

Ca rezultat al procesului de producÅ£ie vor rezulta ......(temporar/permanent).... urmãtoarele ape uzate:  NU ESTE CAZUL, ce se vor evacua în NU ESTE CAZUL (denumirea emisarului)........ dupã ce au fost epurate prin ......(metoda de epurare) NU ESTE CAZUL.

Aceasta solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ÅŸi completãrile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obÅ£inã informaÅ£ii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menÅ£ionatã.
Persoanele care doresc sa transmitã observaÅ£ii, sugestii ÅŸi recomandãri se pot adresa solicitantului sau la adresa SGA MehedinÈ›i, 0352401087 dupã data de 11.03.2021.