News Mehedinti

SE SCHIMBĂ BULETINELE DE IDENTITATE! Tot ce trebuie să știi

SE SCHIMBĂ BULETINELE DE IDENTITATE! Tot ce trebuie să știi

Data: 27-2-2013

De la 1 iulie ne vor fi eliberate cărţi de identitate după model european. Mai mult, cine doreşte poate opta pentru cărţi de identitate electronice. Aşa au anunţat autorităţile care susţin că noile buletine vor conţine inclusiv amprentele titularului, scrie adevărul.ro.

Specialiştii din cadrul Ministerului de Interne asigură că buletinul electronic nu va fi impus. „Cine nu doreşte carte de identitate electronică poate opta pentru una normală, care va fi asemănătoare cu cea electronică, dar nu va conţine cipul şi amprentele deţinătorului“, a explicat Laura Cusa, şeful serviciului juridic din Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor. Potrivit acesteia, implementarea noilor buletine se va face în mod treptat, în termen de maximum 6 luni de la data emiterii primei cărţi electronice de identitate.

Carte de identitate tip smart card

Atât cartea de identitate, cât şi cartea electronică de identitate vor avea dimensiunile de 85,6x54,0 mm (format ID-1 – adică aproximativ cât un permis de conducere), informaţiile fiind tipărite atât pe faţă, cât şi pe verso. Pentru comparaţie, cărţile de identitate care sunt eliberate în prezent sunt format ID-2 (105 x 74 mm.) şi informaţiile sunt tipărite numai pe faţa documentului. „Cartea de identitate normală va conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnologie laser, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă. Printre acestea se vor număra numele şi prenumele titularului, sexul, cetăţenia, data şi locul naşterii, semnătura olografă, fotografia titularului, C.N.P., adresa de domiciliu“, au explicat specialiştii de la Interne.

În schimb, cartea electronică de identitate va fi de tip smart card. „Diferenţa între cele două tipuri de acte de identitate constă în aceea că, în cartea electronică de identitate se înscriu, în plus, date în format electronic, şi va avea şi un cip cu certificate digitale şi date biometrice ale titularului, constând în imaginea facială, dar şi imaginile impresiunilor papilare a două degete“, au precizat specialişti de la Biroul de Evidenţă al MAI.

Amprentele se colectează numai cu acordul expres al solicitantului cărţii electronice de identitate sau, în cazul minorilor, numai cu acordul expres al părinţilor, precizează sursele citate.

Forma şi conţinutul de date al documentelor de identitate ce urmează a fi puse în circulaţie începând cu data de 01.07.2013, respectiv:

a) pentru cetăţenii români - cartea de identitate, cartea electronică de identitate (C.E.I) şi dovada de reşedinţă;

b) pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi membrilor lor de familie, care au reşedinţa pe teritoriul României - cartea de rezidenţă şi cartea electronică de rezidenţă (CER), precum şi carte de rezidenţă permanentă şi carte de rezidenţă electronică permanentă;

2^1) în ceea ce priveşte forma acestor documente, sunt implementate standardele ICAO în materia actelor de identitate, respectiv ID-1;

2^2) referitor la conţinutul de date al actelor de identitate:

a) cartea de identitate conţine date în format tipărit, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă, suplimentare faţă de cele aflate în circulaţie în prezent;

datele cu caracter personal vizibile sunt:

- numele şi prenumele titularului;

- sexul;

- cetăţenia titularului;

- data şi locul naşterii titularului;

- semnătura olografă a titularului;

- imaginea facială a titularului;

- C.N.P.;

- adresa de domiciliu a titularului.

b) în cazul cărţii electronice de identitate/rezidenţă, de tip smart card, aceasta conţine, suplimentar, date în format electronic, astfel:

- datele din formatul tipărit, cu excepţia semnăturii olografe a titularului; - prenumele părinţilor titularului;

- certificate digitale;

- date biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi imaginile impresiunilor papilare a două degete;

3. condiţiile tehnice, precum şi aspectele procedurale privind accesul operatorilor de date cu caracter personal la conţinutul microprocesorului cărţii electronice de identitate, respectiv al cărţii electronice de rezidenţă;

4. ansamblul procedural realizat de personalul cu atribuţii în materia soluţionării cererilor pentru eliberarea actelor de identitate, respectiv de actualizare a R.N.E.P.

 

Proiectul nu aduce atingere dreptului persoanei la viaţă privată. Documentele electronice – CEI şi CER – reprezintă doar o opţiune pe care solicitanţii o au la dispoziţie, în raport cu actele de identitate/ rezidenţă clasice.

Cartea Electronică de Identitate şi Cartea Electronică de Rezidență se eliberează numai la solicitarea persoanei interesate, în varianta în care aceasta consideră că răspunde intereselor sale: cu sau fără amprente digitale.

Datele biometrice se colectează exclusiv pentru a fi introduse în CEI/CER şi nu se stochează în baze de date, pentru interogări ulterioare.

Contestatarii

Un grup de 46 de Organizații non-guvernamentale au semnat o petiție prin care contestă introducerea buletinului electronic. Reprezentanții acestora spun că există mai multe îngrijorări  în ceea ce privește noul act de identitate biometric.

„Una este de ordin tehnic. Respectivul act biometric are în el un cip care conține niște date foarte personale. Acele date fiind pe o cartelă, care este plimbată oriunde merge posesorul, se pot pierde și dacă ajung pe mâna cuiva rău intenționat, dacă dorește să-i preia identitatea, o poate face.

Degeaba spun autoritățile că sunt super sigure. Hai să fim serioși, așa au spus și când au montat ATM-uri și întotdeauna hoții și răufăcătorii reușesc să spargă și cele mai sofisticate softuri”, a declarat, pentru Yahoo! News, directorul executiv al Alianței Familiilor din România, Bogdan Mateciuc.

„Încalcă articolele Constituției”

Alți reprezentanți ai ONG-urilor adaugă că acest buletin electronic ar încălca legile fundamentale ale statului și ale Uniunii Europene. „Considerăm că noua carte electronică de identitate încalcă niște drepturi fundamentale ale cetățeanului, așa cum sunt ele prevăzute în primul rând în Constituția României.

Este vorba despre libertatea individuală, despre viața intimă și familială și implicit sunt atinse și alte puncte, libertatea conștiinței sau libertatea convingerilor religioase. În al doilea rând, încalcă și Cartea Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care vorbește la capitolul I despre demnitatea umană și la capitolul 2 despre libertăți.

Mai exact, prevede faptul că demnitatea umană este inviolabilă, că orice persoană are dreptul la respectarea vieții private și de familie, iar datele cu caracter personal trebuie să se fie sub protecție”, a declarat reprezentantul Asociației pentru Libertatea Românilor,  ing. Constantin Lupei.

MAI: „Sunt foarte bine securizate”

De cealaltă parte, specialiști din MAI au declarat pentru Yahoo! News că respectivele cărți electronice au mai multe elemente de securizare și sunt foarte greu de copiat. De asemenea, țin să să precizeze foarte clar „că datele biometrice sunt colectate numai cu acordul persoanei respective”.

Specialiștii MAI mai adaugă că după personalizarea cărții electronice de identitate și trimiterea către autoritatea care trebuie să o elibereze, „toate datele stocate în bazele de date de producție vor fi șterse prin procedură automată”. Până acum, acest sistem a fost adoptat în 12 state ale Uniunii Europene.

Capital.ro