News Mehedinti

Campania de depunerea cererilor unice de plata pe suprafata C2022

Data: 24-2-2022

Sub sloganul „Alături de fermieri, pentru o agricultură performantă”, APIA vine, ca de fiecare dată, în sprijinul acestora.  
Incepand cu data de 1 Martie,se demareaza Campania de primire a cererilor unice de plată pentru fermierii care È™i-au arătat intenÈ›ia de a beneficia de sumele aferente schemelor prevăzute pentru anul în curs. Perioada în care aceÈ™tia pot depune cererile este 1 martie – 16 mai 2022.
„În acest sens, ca element de noutate, aduc în atenÈ›ie faptul că începând cu 15 februarie a.c., fermierilor noÈ™tri le stă la dispoziÈ›ie aplicatia IPA on-line, oferindu-le posibilitatea digitizării din timp a parcelelor Agricole” precizeaza directorul executiv al APIA Centrul Judetean Mehedinti, doamna Mihaela Loredana Gherasimescu.

Un alt element de noutate, in acest an, îl reprezintă modalitatea de utilizare a semnăturii electronice. Astfel, toÈ›i fermierii care deÈ›in semnătură electronică vor putea depune la APIA cererile semnate în format digital. În acest sens, ca element în procedură, este necesar să fie notificat funcÈ›ionarul APIA desemnat să gestioneze cererea, despre intenÈ›ia de a semna electronic. Semnătura electronica trebuie aplicată pe cererea unică de plată, al cărei formular poate fi descărcat din aplicaÈ›ia IPA on-line, la data depunerii. Angajamentele È™i declaraÈ›iile ce sunt parte a cererii unice de plată vor fi semnate tot electronic, la aceeaÈ™i dată.

De asemenea, doamna Gherasimescu Mihaela Loredana precizeaza ca fermierii trebuie să verifice împreună cu reprezentanÈ›ii primăriei pe raza administrativă a căreia se află terenul pentru care se depune cererea situaÈ›ia înscrierii în Registrul Agricol a acestuia, si sa permita primăriei să comunice catre APIA adeverinÈ›a necesară.

Reiterând faptul că APIA rămâne un partener loial È™i de încredere pentru fermieri, directorul APIA, doamna Gherasimescu Loredana, reaminteste schemele È™i măsurile care pot fi accesate în anul 2022, respectiv:
Schema de plată unică pe suprafață (SAPS), plata redistributivă (PR), plata pentru practici agricole benefice pentru climă È™i mediu, plata pentru tineri fermieri, plata pentru micii fermieri, schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal È™i zootehnic;
Măsurile compensatorii de dezvoltare rurala:
* Masura 10 – Agromediu È™i climă;
* Masura 11 – Agricultură ecologică;
* Masura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrangeri naturale sau alte constrângeri specific;
Ajutoarele naÈ›ionale tranzitorii (ANT), care se acordă în sectorul vegetal È™i zootehnic.

Informatii detaliate pentru accesarea fiecărei scheme de plată/ măsuri de sprijin, inclusiv hărÈ›ile È™i listele cu UAT eligibile pentru măsurile de dezvoltare rurală pot fi consultate la Centrele judeÈ›ene/locale APIA È™i pe site – ul www.apia.org.ro.
Doamna director a reinterat si faptul ca pentru a putea beneficia de plata subvenÈ›iilor, fermierii au obligaÈ›ia respectării cerinÈ›elor legale în materie de gestionare  a standardelor privind bunele condiÈ›ii agricole È™i de mediu. Astfel, fermierii vor fi verificaÈ›i,  iar dacă se constată că pe terenul pentru care se primeÈ™te subvenÈ›ie  se confirma un incendiu, acestia  sunt  obligati să facă dovada dacă focul a fost pus intenÈ›ionat ori s-a declanÈ™at din alte surse. În cazul în care arderea a fost provocată din cauze necunoscute, iar fermierul prezinta la APIA în termen de 10 zile lucrătoare de la data producerii incendiului copia sesizării inregistrata la poliÅ£ia locală la Inspectoratul JudeÅ£ean pentru SituaÅ£ii de Urgenţă sau, unde este cazul, la  DetaÅŸamentul de Pompieri din cadrul autorităţilor publice locale (Primărie), acesta nu va fi sancÈ›ionat.  In caz contrar  se aplica sanctiuni administrative  ajungand  chiar pana la excluderea fermierilor de la plata subventiilor.

Noi suntem Echipa APIA, mereu alături de fermieri!