News Mehedinti

Maria Rupa, din Drobeta Turnu Severin, locul II la secţiunea arte vizuale - grafică, categoria gimnaziu

Maria Rupa, din Drobeta Turnu Severin, locul II la secţiunea arte vizuale - grafică, categoria gimnaziu

Data: 4-11-2013

În anul ÅŸcolar 2012-2013, AgenÅ£ia NaÅ£ională Antidrog a derulat la nivel naÅ£ional, proiectul "Mesajul meu antidrog, ediÅ£ia a X-a", implementat la nivelul judeÅ£ului MehedinÅ£i de către Centrul de Prevenire, Evaluare ÅŸi Consiliere Antidrog MehedinÅ£i, în parteneriat cu Inspectoratul Åžcolar JudeÅ£ean MehedinÅ£i, se relatează pe GDS.ro.

La nivel naÅ£ional, eleva Maria Rupa, de la Åžcoala Gimnazială nr. 4 ,,Petre Sergescu” Drobeta Turnu Severin, a obÅ£inut locul al II-lea la secÅ£iunea arte vizuale – grafică, categoria  gimnaziu. 

RelaÅ£iile bune de cooperare cu Inspectoratul Åžcolar JudeÅ£ean MehedinÅ£i, concretizate în numeroase acÅ£iuni, desfăşurate în baza parteneriatelor existente la nivel local, urmare firească a deschiderii către societatea civilă, promovate continuu la nivelul AgenÅ£iei NaÅ£ionale Antidrog, implicarea elevilor ÅŸi a cadrelor didactice din MehedinÅ£i, reafirmă succesul ediÅ£iilor precedente.