News Mehedinti

ANUNT

Data: 2-4-2024

PRIMARIA COMUNEI SIMIAN
Data anuntului: 01.04.2024

ANUNT


COMUNA SIMIAN  anunta elaborarea primei versiuni PUZ asupra  INFORMARII SI CONSULTARII IN ETAPA 1 DE PREGATIRE A ELABORARII

-  PLAN URBANISTIC ZONAL  - ”ZONA DE LOCUINTE: LOTIZARE SI INTRODUCERE IN INTRAVILAN”, COM. SIMIAN, LOC. DUDASU-extravilan, JUD MEHEDINTI, N.C. 58143; N.C. 52128
Initiator: POPOVICIU ADRIAN
PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII, SUGESTII SI PROPUNERI SCRISE argumentate si justificate privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal (PUZ) - in perioada: 02.04.2024 – 07.04.2024.


Propunerile, sugestiile si opiniile se vor depune la registratura generala a Primariei comunei Simian sau se vor transmite pe e-mail la adresa: clsimianmh@gmail.com
Raspunsul la observatiile transmise va fi afisat de Serviciul Urbanism la avizierul Primariei Comunei Simian
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: TIULEANU TEODORA