News Mehedinti

Anunţ public privind privind decizia etapei de încadrare

Data: 12-4-2024

SC TAVERNA DROBETA 2007 SRL titular al proiectului ,,Realizare construcţie cu destinaţia spaţii cazare, tip hotel cu regim de înălţime D+P+2,, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Realizare construcţie cu destinaţia spaţii cazare, tip hotel cu regim de înălţime D+P+2,, propus a fi amplasat în judeţul Mehedinţi intravilan municipiul Drobeta Turnu Severin, strada DN 6 (E70) km 344 (Faleza Dunării), Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de luni – joi, între orele 08.00 – 16.30 şi vineri, între orele 08.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.