News Mehedinti

ANUNT- II

Data: 10-4-2024

PRIMARIA COMUNEI SIMIAN
Data anuntului: 10.04.2024

ANUNT- II
CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

-  PLAN URBANISTIC ZONAL  - ”ZONA DE LOCUINTE: LOTIZARE SI INTRODUCERE IN INTRAVILAN”, COM. SIMIAN, LOC. DUDASU-extravilan, JUD MEHEDINTI, N.C. 58143; N.C. 52128
Initiator: POPOVICIU ADRIAN
Elaborator: S.C. ARHIDESIGN STUDIO S.R.L.,
                     mun. Dr. Tr. Severin, B-dul T. Vladimirescu, nr. 3, bl. B2, sc.1, ap. 14

Publicul este invitat sa transmita observatii asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primariei comunei Simian  - in perioada: 11.04.2024 – 22.04.2024, intre orele 08.00-14.00.
Raspunsul la observatiile transmise va fi afisat de Serviciul Urbanism la avizierul Primariei Comunei Simian

Dezbaterea publica privind propunerile de elaborare P.U.Z  va avea loc in data de 23.04.2024, ora 10.00  la sediul Primariei comunei  Simian .

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: TIULEANU TEODORA