News Mehedinti

ANUNT MEDIU -GLAVAN GHEORGHE

Data: 19-3-2024

Glavan Gheorghe anunţă publicul interesat asupraparcurgerii etapei de încadrare şi a propunerii de adoptare a planului fără aviz de mediu, pentru: „elaborare PUZ in vederea construirii „HALA ATELIER TAMPLARIE P.V.C., ANEXE SI IMPREJMUIRE”, propus a fi amplasat înjudeţul Mehedinţi, intravilanul com.Izvoru Barzii, titular Glavan Gheorghe, cu domiciliul in mun..Dr.Tr.Severin, str. Doctor Victor Gomoiu, nr.29.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din str.Băile Romane nr.3, Drobeta Turnu Severin, în zilele de luni-vineri, între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmmh.anpm.ro. – Reglementări – Avize de mediu – Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mehedinţi, în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia anunţului.